Strategische marketing en innovaties Sjra Hendriks
strategische filosofie en marketing

De wereld is veranderd

Informatie heeft ons aangeraakt

Visie op disruptieve markten - betekenis voor bedrijven, organisaties en overheid

- challenges positionering en herpositionering -